overheid en samenleving doen het nu samen

We zijn het er over eens: de samenleving van morgen geven we vandaag samen vorm. Inwoners, maatschappelijke organisaties én de overheid gaan steeds vaker met elkaar in gesprek om de uitdagingen van nu op te pakken.
Maar hoe doe je dat? En wie is dan als eerste aan zet? En hoe breng je groepen bij elkaar die het samen moeten doen?

In gesprek heeft jarenlange ervaring met het opleiden, trainen en coachen van politici, bestuurders en ambtenaren en is bekend met het ondersteunen en begeleiden van maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven. In gesprek weet partijen samen te brengen en te faciliteren in dialoog en debat.

Wilt u echt stappen zetten in de samenwerking tussen overheid en samenleving? Hebt u het lef daarbij naar uw eigen rol te kijken? Ik kom graag met u in gesprek.