Rotterdam en de gelote burger

Geplaatst op 2 maart 2017

 

Tussen alle verkiezingsgeweld door een interessant bericht uit de wereld van het binnenlands bestuur. Vorige week meldde Gemeente.nu dat de gemeente Rotterdam de komende raadsperiode gaat experimenteren met gelote burgers in een aantal wijkraden.

Rotterdam kende – net als Amsterdam – tot 2014 stadsdeelraden, gekozen organen met een flink aantal bevoegdheden. Een soort gemeenteraden op de schaal van het stadsdeel dus. Het Rijk wilde van deze stiekeme vierde bestuurslaag af en vervolgens installeerde de gemeente 14 gebiedscommissies die een minder formele positie kregen. Ze kregen de rol van adviseur en –  als verlengstuk van het gemeentebestuur – vertegenwoordiger van de stad in het gebied.

Al een jaar later constateerde de Rotterdamse Rekenkamer dat de gebiedscommissies weinig bijdroegen aan een van de belangrijkste doelen die waren gesteld: het vergroten van de invloed van de burgers op de politieke besluitvorming. En prompt vroegen enkele partijen in de raad om een evaluatie van de ‘inrichting en werkwijze’ van deze commissies.

De evaluatie kwam er: in november 2016 bracht de Erasmus Universiteit het rapport Een kwestie van kiezen uit. Het voert te ver om het rapport hier te bespreken, maar eufemistisch gezegd was de conclusie toch vooral dat deze veranderde bestuursstructuur geen verbetering had opgeleverd. Niet dichter bij de burger, te weinig inhoud gevend aan de diversiteit van gebieden, geen toename van participatie van Rotterdammers bij beleidsvorming en uitvoering. Om maar eens drie Rotterdamse kernwaarden van het bestuurlijk model te citeren.

schermafbeelding-2017-03-02-om-16-22-35Dat Rotterdammers snel van woorden naar daden overgaan bewees de raadsvergadering van 23 februari, waarin de evaluatie werd besproken. Pal op het besluit “tot het invullen van de verdere ontwikkeling van het Rotterdams bestuursmodel op basis van de in het rapport genoemde aanbevelingen” werd een motie aangenomen waarin stond dat bij wijze van experiment in de komende raadsperiode twee gebiedscommissies worden opgeheven ten gunste van een aantal wijkraden waarin gelote burgers mogen plaatsnemen.
In de evaluatie stond nog voorzichtig dat “(…) het uitgangspunt van maatwerk en diversiteit op termijn ook moet kunnen leiden tot verschillende vormen van vertegenwoordiging in verschillende gebieden of wijken, en daarmee mogelijk dus ook het verdwijnen van de gebiedscommissie in (sommige) Rotterdamse gebieden”. Dat ging de gemeenteraad blijkbaar niet snel genoeg: die is er eentje van ‘niet lullen maar poetsen’.

Ik ben benieuwd. En herinner me dat ik in 2013 een training Overheidsparticipatie mocht geven aan een fors aantal ambtenaren van – toen nog – een van de stadsdeelkantoren in Rotterdam.
Ik had in die tijd net Van Reybrouck’s Tegen verkiezingen (hier in DWDD) gelezen en zei dat ik het jammer vond dat Rotterdam een uitgelezen kans om te experimenteren met gelote burgers in deze adviesraden voorbij had laten gaan. maar nee, in plaats daarvan werden de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de gebiedscommissies weer ontsierd met de bekende partijnamen.

 

(En ondertussen kwam – ook vorige week – de Universiteit van Tilburg met een onderzoek naar buiten dat uitwees dat maar heel weinig mensen de handen op elkaar krijgen voor een vertegenwoordiging van gelote burgers in de Tweede Kamer. Het zal mijn tijd wel duren…)

 

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone