ben nitrauw

Rode draad in mijn werkzame leven is steeds het bij elkaar brengen, in beweging brengen en met elkaar in contact brengen van mensen. Door de jaren heen kon ik dat met succes doen binnen het welzijnswerk, het onderwijs en de politiek, als organisator, facilitator, trainer, opleider en adviseur.

  • Als sociaal-cultureel werker heb ik me met de volle breedte van het welzijnswerk beziggehouden, in het buurtwerk, het jongerenwerk, de basiseducatie en het opbouwwerk.
  • Als politiek vormingswerker heb ik kader gevormd tot actieve politici in raden en staten, en bracht ik politieke bewustwording op gang voor wie mij maar horen wilde.
  • Als trainer en adviseur heb ik deskundigheid en vaardigheden vergroot van betaalde en onbetaalde medewerkers binnen overheid, politiek en maatschappelijke organisaties, en hielp ik hen samen te werken aan haalbare doelen.

ben nitrauw: doelgericht en pragmatisch

Ik ben doelgericht en pragmatisch: gericht op de vraag hoe het werkt. Mijn stijl is enthousiasmerend en soms vermoeiend, maar nooit saai of vastgeroest.
Mijn ambitie is steeds mensen te helpen hun verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdrage te leveren aan de samenleving of de organisatie waarvoor ze actief zijn. Leuker werk bestaat eigenlijk niet.

in gesprek met ben nitrauw

Mijn brede ervaring kan ik voor veel klussen inzetten, maar ik zoek de samenwerking zodra dat voor mijn klanten (nog) meer oplevert. Daarom voer ik met regelmaat samen met andere trainers en adviseurs opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van managementvraagstukken of interculturaliteit. Neem vooral contact met me op of kijk eens bij wat anderen over mij zeggen.