in gesprek

Overal waar overheid, maatschappelijke organisaties en groepen burgers elkaar tegen komen is goede communicatie noodzakelijk. Als je daarin investeert kunnen er mooie dingen tot stand worden gebracht.
Vanuit die overtuiging ben ik in 2007 gestart met in gesprek. Een naam die precies de lading dekt: mensen helpen beter met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Door ze te trainen of te begeleiden, of gewoon door het gesprek voor of met hen te organiseren en te faciliteren.

in gesprek  in de openbare ruimte

Met name in de relatie tussen de (lokale) overheid en de burgers, tussen het stadhuis en de stad, is er wat dat betreft nog een wereld te winnen. Burgers voelen zich nog steeds niet gehoord, gemeenteraadsleden hebben vaak het gevoel dat ze achter de feiten aanlopen, collegeleden klagen dat ze niet begrepen worden.
De uitdaging van nu ligt er dus in de deelnemers in het ‘publieke domein’ met elkaar te verbinden. En ik ben er van overtuigd dat het moment om dat te doen nu meer dan ooit gekomen is.

De ambitie om met elkaar in gesprek te komen vraagt om een zoektocht naar nieuwe vormen. Het debat en de discussie, ze hebben misschien wel hun langste tijd gehad. In de dialoog vinden mensen elkaar, en worden ideeën niet afgeserveerd maar vermenigvuldigd.

in gesprek  en de toekomst

In gesprek wil een bijdrage leveren aan die ontwikkeling. Daarom heb ik actief deelgenomen aan de Gemeenteraad van de Toekomst. Daarom ben ik naast mijn betaalde werk als vrijwilliger betrokken bij diverse burgerinitiatieven in mijn stad.

De komende jaren gaat er veel veranderen rond politiek en bestuur. Een boeiende tijd, tenminste als je er open voor staat. Doet u ook mee?

Lees verder bij diensten of kijk eens bij wat anderen zeggen over in gesprek.