waar de democratie wordt vernieuwd

Boekenkasten zijn er inmiddels over vol geschreven: de overheid moet terugtreden en meer vertrouwen stellen in de burgers. Maar wat betekent dat voor de lokale democratie? Welke rol pakt de gemeenteraad daarin? Hoeveel legt de coalitie nog vast in een akkoord? Wie weet eigenlijk het beste hoe de agenda voor de stad of het dorp eruit moet zien? En welke vergadervormen zijn geschikt om inwoners nauwer te betrekken bij het gemeentebestuur?

Er valt wel het een en ander te klussen in het huis van Thorbecke

In gesprek heeft uitgesproken opvattingen over de noodzaak tot vernieuwing van het lokaal bestuur. Het huis van Thorbecke is aan een grondige renovatie toe, maar dat lukt niet ‘over één nacht ijs.’ Dus is het zaak na te denken over toekomstige vormen en werkwijzen. En dan vooral samen mét andere spelers op het lokale speelveld.
De creativiteit die daarvoor nodig is helpen we graag aanboren.
Een paar voorbeelden van initiatieven die we graag versterken:

  • De griffier die graag met de (nieuwgekozen) raadsleden wil nadenken over hun veranderende rol: van volksvertegenwoordiger naar verbinder van ideeën en initiatieven.
  • De gemeenteraad die de route wil afleggen naar een coalitieakkoord dat geen producten, maar vooral processen vastlegt.
  • De gemeentesecretaris die zijn ambtenaren de beweging wil laten maken van werken voor naar werken met inwoners.
  • Het burgerinitiatief dat de politiek wil overtuigen om daadwerkelijk macht te delen en gelijkwaardig samen te werken.

Wilt u samen met in gesprek de democratie vernieuwen? Neem contact op met Ben Nitrauw.