waar medewerkersparticipatie een gezicht krijgt

Ook de relatie tussen leiding en werkvloer binnen organisaties verandert  in rap tempo. Medezeggenschap heeft daarbij gaandeweg een andere inhoud gekregen. De ondernemingsraad komt veel eerder in actie dan het moment waarop advies of instemming op een voorgenomen besluit moet worden gegeven. En zorgt er voor dat medezeggenschap breder in de organisatie wordt georganiseerd.

de ondernemingsraad – van platform vóór tot aanjager en verbinder ván de medewerkersparticipatie

Ook de manier waarop de OR zich ontwikkelt en laat scholen verandert. De traditionele ‘tweedaagse’ is niet meer de vanzelfsprekende weg om kennis en vaardigheden te krijgen.

In gesprek ondersteunt OR’en (en MR’en binnen het onderwijs) met praktische workshops en trainingen die op maat zijn toegesneden en nooit te lang duren. Of biedt coaching en begeleiding ‘on the job’. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor een basistraining (kennis en gebruik van de WOR, teamontwikkeling, in gesprek met de bestuurder etc.), maar ook met vragen als:

  • Hoe kunnen we echt effectief vergaderen, terwijl het dan ook nog leuk is?
  • Hoe groeien we door naar een ondernemingsraad die fungeert als actieve bijrijder van de bestuurder?
  • Hoe pakken we de vraagstukken die op ons bord komen creatiever op?

Kijk bij ons trainingsaanbod voor concrete voorbeelden van trainingen en workshops. Of download de laatste nieuwsbrief voor ondernemingsraden.

In gesprek is ingeschreven in het Register MZ-opleiders (RMZO) en is opgeleid in de zgn. Navigator werkmethode voor ondernemingsraden.