waar burgers en bestuur elkaar tegenkomen

Samen vorm geven aan de lokale samenleving betekent: niet steeds de verschillen zoeken, maar juist de verbinding proberen te vinden. Deze uitdaging geldt zowel politici als burgers. Oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen niet meer vanuit een ivoren toren worden bedacht. Maar ze liggen ook niet op straat.

burgers en bestuur – elkaar aanvullen en scherp houden

In gesprek helpt de samenwerking tussen burgers en politiek te versterken. En dat gaat verder dan het begeleiden van een inspraakavond of het bij elkaar brengen van buurtbewoners. Dat gaat om het begeleiden van een zoektocht naar de rol van de gemeente bij een voortvarend burgerinitiatief. Of om het zoeken naar de kracht van burgers op terreinen waar de overheid niet langer het voortouw kan of wil nemen. Omdat het uitspelen van tegenstellingen niet behulpzaam is bij het vinden van oplossingen voor de buurt.

bijvoorbeeld:

  • Inwoners willen samen met de gemeente verkennen hoe zij meer zeggenschap kunnen krijgen bij de politieke besluitvorming.
  • Raadsleden willen hun volksvertegenwoordigende rol op een meer verbindende manier invullen.
  • Ambtenaren willen bij plannen voor de wijk vanaf het begin van de ervaring, kennis & kunde van inwoners en belanghebbenden gebruik maken.

Bent u ook op zoek naar een betere samenwerking tussen burgers en bestuur? Neem contact op met Ben Nitrauw.